Semipresencialitat CF

Benvolguda família,

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid?-19, a partir de les instruccions concretes del Departament d’Educació, comunica el següent:

 • Els grups de d’FP (CFM i CFS) veuen alterada la seva organització per reduir la presencialitat a l’escola. A partir del dilluns 9 de novembre i fins al final del trimestre, el dilluns 21 de desembre, els grups de d’FP (CFM i CFS) iniciaran un sistema híbrid d’aprenentatge en què, al llarg de la setmana, uns determinats dies reben la formació presencialment i la resta  reben de manera virtual; i viceversa. Us passem la proposta que hem elaborat amb les observacions pertinents.
  • S’organitzaran les proves de manera ordinària en els dies que l’alumnat tingui classe presencial.
  • Les sessions estan estructurades per a l’horari i la durada habitual de classe. Cal evitar sessions de videoconferència massa llargues.
  • El professorat penjarà sempre la feina i el material de suport a Sallenet
  • El professorat es connectarà per videoconferència sempre a l’inici de la sessió per organitzar i informar l’alumnat del desenvolupament de la sessió. Durant la sessió estarà a disposició de l’alumnat bé amb videoconferència, o bé a l’altre costat del correu.
  • El professorat donarà feedback regular de les activitats a l’alumnat.
  • El professorat registrarà diàriament l’assistència.
  • El professorat estarà atent a la sobrecàrrega de feina, malestar emocional i/o desconnexió de l’alumnat per tal de prendre les mesures escaients en cada cas.
  • Excepte casos justificats, s’exigirà a l’alumnat que mantingui la càmera connectada.
  • Descarregar els horaris -> Enllaç

Atentament,

CreaEscola Quality Certificate for Education Website