Projectes propis

Robòtica

La robòtica educativa ens ofereix en educació; en primer lloc perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l’activitat; en segon lloc perquè la programació i muntatge de robots estan associats a processos cognitius complexos molt valuosos com pensament computacional, pensament lògico-matemàtic, desenvolupament de la resiliència front els errors i desenvolupament de la creativitat; en tercer lloc perquè la robòtica es porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM, i en quart lloc, i no menys important , perquè convida a interaccions socials i l’aprenentatge cooperatiu.

Escola verda

El projecte d’Escola Verda té com a objectiu fer de La Salle La Seu d’Urgell un espai més sostenible que promogui la conscienciació ecològica i valori la importància de la natura a la nostra vida, és a dir, integrar la dimensió ambiental tant en l’àmbit de gestió del centre com en l’àmbit educatiu.

Aprenentatge de l'anglès

Potenciem l’aprenentatge de l’anglès des d’1 any a la Llar d’Infants, gràcies a la col·laboració de l’escola Kids @ Us, amb una metodologia pròpia basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna. A partir dels 3 anys seguim amb l’anglès en el àrees no lingüístiques: psicomotricitat, educació física, informàtica i a primària iniciem el francès a 6è, mantenint-lo fins a 4t ESO i Cicles Formatius.

Erasmus +

Aquest nou programa de mobilitat en l’àmbit de l’educació, ofereix la possibilitat de realitzar un període de pràctiques o aprenentatge en una empresa, ONG, administració pública o en una escola de formació professional d’un altre país de la UE.

La seva finalitat és contribuir al fet que els estudiants s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destí.

A la nostra escola, som conscients dels avantatges que aquest nou programa aportarà al nostre alumnat. Per aquest motiu, des del nostre centre afrontem amb entusiasme aquesta nova etapa del programa després d’haver-nos estat concedida la nova Carta_Erasmus per al període 2021-2027.

 

Mobilitats CF
 
 

NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dóna ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L'infant i jove es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Projecte Joc

L’escola aposta per introduir el Joc a qualsevol edat com una eina més per treballar la motivació i la creativitat de l’alumne/a en totes les etapes de l’escola. És doncs, una eina complementaria a les seves accions diàries que pretén treballar l’adquisició d’aprenentatge i l’estimulació de les àrees cognitiva, emocional i social.

Atenció a la diversitat

L’escola entén l’atenció a la diversitat com un dels eixos claus en l’atenció a l’alumnat en tot la seva complexitat. El pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) determina les intencions educatives del centre respecte la diversitat, identifica les necessitats que el col·legi té durant un curs concret i descriu els recursos organitzatius i les mesures curriculars per les qual s’opta per atendre les necessitats educatives sempre partint amb la inclusivitat màxima.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website