CFGS Màrqueting i Publicitat

Competència general

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics, 1 curs si s'accedeix amb la titulació d'Administració i Finances). Horari de tarda.
Família professional: Comerç i màrqueting.

Qualificacions incloses en el títol
 • Preparar la informació i instruments necessaris per la investigació de mercats.
 • Organitzar i controlar l’activitat dels enquestadors.
 • Realitzar enquestes i/o entrevistes utilitzant les tècniques i procediments establerts .
 • Col·laborar en l’anàlisi i l’obtenció de conclusions a partir de la investigació de mercats.
 • Assistir en la definició i seguiment de les polítiques i el pla de màrqueting.
 • Gestionar el llançament i implantació de productes i serveis en el mercat.
 • Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació, seguint el protocol i els criteris establerts.
 • Assistir en l’organització i seguiment del pla de mitjans i suports establerts.
 • Elaborar i difondre en diferents suports, materials, senzills i autoditables, publipromocionals i informatius.
 • Executar les accions del servei d’atenció al client/consumidor/usuari.
 • Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari.
 • Gestionar l’activitat econòmica i financera del transport per carretera.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en una empresa simulada amb software pioner.
 • Formaràs part d’una xarxa transnacional d’empreses simulades.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació.
 • Faràs les teves pràctiques en empreses de primer nivell.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Aprendràs en una escola multilingüe.
 • Estaràs en una escola equipada amb noves tecnologies.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+.
 • Combina els teus estudis amb la vida laboral a través de la FP DUAL.
T'animes a fer el doble cicle?

Si vols, pots compatibilitzar el cicle d'Administració i Finances amb Màrqueting i Publicitat. Nosaltres t’ajudem a fer-ho possible!

Continuitat en els estudis
 • Mestre (totes les especialitats).
 • Diplomat en Biblioteconomia i Documentació.
 • Diplomat en Ciències Empresarials.
 • Diplomat en Educació Social.
 • Diplomat en Estadística.
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública.
 • Diplomat en Relacions Laborals.
 • Diplomat en Turisme.
 • Diplomat en Treball Social.
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública.
 • Diplomat en Relacions Laborals.
Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Atenció al Client, Consumidor i Usuari.99 Hores
Disseny i Elaboració de Material de Comunicació.165 Hores
Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa.165 Hores
Investigació Comercial.132 Hores
Treball de Camp en la Investigació Comercial.66 Hores
Llançament de Productes i Serveis.165 Hores
Màrqueting Digital.198 Hores
Mitjans i Suports de Comunicació.99 Hores
Polítiques de Màrqueting.198 Hores
Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments de Màrqueting.165 Hores
Anglès.132 Hores
Formació i Orientació Laboral.99 Hores
Projecte de Màrqueting i Publicitat.99 Hores
Formació en Centres de Treball.350 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle de La Seu d'Urgell pots cursar 5 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica i de comerç i màrqueting. Disposem de tallers i aules especialitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l'alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada.

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website