Llar d'infants

La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge (cita Departament d’Educació).

Aquest cicle ofereix un entorn acollidor i segur, adaptat al moment evolutiu i a les necessitats dels infants. Així mateix, l'equip de professionals proporcionen un conjunt d'experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge. 

És una etapa evolutiva molt important on els nens/es estableixen les seves pròpies relacions fora de l’àmbit familiar, i on requereix una especial atenció al seu procés maduratiu.

L'objectiu que ens establim és que els infants desenvolupin les competències necessàries per a la vida, tant acadèmiques com personals. Per consegüent, el nostre currículum d’educació infantil es basa a treballar per capacitats.
Cal remarcar, que cada una d'elles presenten diferents activitats i programes perquè els més petits les treballin, aplicant la pràctica del conjunt de capacitats, coneixements, habilitats, destreses i actituds, per transferir els aprenentatges a diferents contextos.

 

A la Llar, pretenem:

- Establir vincles afectius per estimular la seva seguretat per créixer en harmonia.

- Aconseguir una autonomia personal mitjançant el moviment i el joc per un òptim desenvolupament corporal.

- Experimentar i ser protagonistes dels seus aprenentatges mitjançant la manipulació, la creativitat, joc lliure,...

- Aprendre de la realitat amb l’exploració i l’observació; vinculant-se a l’entorn amb sortides.

- Establir les primeres pautes de convivència social.

- Respectar el ritme maduratiu de cada infant, atenent i donant resposta a la diversitat.

- Afavorir l’aprenentatge de diferents llenguatges: plàstic, anglès, musical , verbal,..

- Coordinar-se amb la família per aconseguir el desenvolupament integral.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website