Informació de secretaria

 Horari i contacte

HORARI SECRETARIA:
de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 18:00 h. Horari durant el mes de juliol: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h. Dimarts i dijous de 15:00 h. a 17:00 h.

CONSERGERIA: recepcio@laseu.lasalle.cat
SECRETARIA: secretaria@laseu.lasalle.cat

Recollida del Títol Acadèmic

Un cop l'escola rep els títols del Departament d'Ensenyament, ho notifica via correu ordinari als alumnes. Per tal de poder recollir la titulació, l'alumne haurà de venir a l'escola personalment i portar l'original del resguard del títol i el DNI.

En el cas que no pugui recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

  • Document acreditatiu de l'autorització.
  • Resguard de la sol·licitud del títol.
  • Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol
Sol·licitud de certificats o expedients acadèmics

Per sol·licitar certificats, expedients acadèmics i altres documents individuals de la nostra escola, fes clic aquí

CreaEscola Quality Certificate for Education Website