CFGS Automoció

Competència general

Aquests estudis post obligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari de tarda.
Família professional: Transport i manteniment de vehicles.

Qualificacions incloses en el títol
 • Planificar i executar els processos de reparació d’elements amovibles i fixos no estructurals.
 • Planificar i executar els processos de reparació d’estructures de vehicles.Planificar i executar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies.
 • Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
 • Planificar i executar els processos de reparació dels sistemes elèctrics, electrònics, de seguretat i confortabilitat.
 • Planificar i executar els processos de reparació dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.
 • Planificar i executar els processos de reparació dels motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en un taller professional.
 • Podràs participar en la preparació d’un cotxe de competició de raids.
 • Treballaràs amb una cabina de pintura professional.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques d’empresa en tallers de 1r nivell.
 • La inserció laboral és del 100% un cop acabat el 1r curs.
Continuitat en els estudis

La titulació del cicle formatiu de grau superior en Automoció et dóna accés als graus universitaris d’enginyeria mecànica i de tecnologies industrials entre d’altres, així com qualsevol altre cicle formatiu.

Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort.231 Hores
Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.198 Hores
Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.231Hores
Elements amovibles i fixos no estructurals.198 Hores
Tractament i recobriment de superfícies.198 Hores
Estructures del vehicle.99 Hores
Gestió i logística del manteniment de vehicles.99 Hores
Tècniques de comunicació i de relacions.66 Hores
Projecte en automoció.99 Hores
Formació i orientació laboral.99 Hores
Empresa i iniciativa emprenedora.66 Hores
Formació en centres de treball.416 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle de La Seu d'Urgell pots cursar 5 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica i de comerç i màrqueting. Disposem de tallers i aules especialitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l'alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada.

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website