Educació infantil 2n Cicle

Segon cicle d'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants, per aquesta raó oferim diversos mètodes de treball.

Comprèn del 3 als 5 anys. La finalitat de l'educació infantil és afavorir el desenvolupament emocional , afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants amb una estreta relació amb les seves famílies, proporcionant un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i motivats per aprendre a aprendre. Donant resposta a la diversitat i a la inclusió a les aules, respectant el ritme maduratiu de cada infant i treballant la coeducació.

 

 

Al llarg de l’etapa hauran d’assolir les capacitats que giren al voltant dels 4 eixos:

  1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  2. Aprendre a pensar i a comunicar
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  4. Aprendre a conviure i habitar el món

 

Nosaltres ho fem mitjançant l’ NCA, donant una resposta innovadora a les necessitats del món actual. On gira tot al voltant dels infants fent-los plenament protagonistes del seu procés de creixement.

 

Els moments d'aprenentatge a infantil són:

  • Acollida: treballem l’acollida als esdeveniments del dia
  • Projecte: treballem des de l’emoció el saber, i el saber fer
  • Entorn de nivell: treballem des del la comprensió, el saber i el saber fer
  • Entorn internivell: treballem el que sabem compartint experiències
  • Tancament: treballem la reflexió del que hem fet
CreaEscola Quality Certificate for Education Website