Educació primària

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. S’estructura en 3 cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials
Els trets diferenciadors de l’etapa de primària són:

 • Una atenció personalitzada.
 • Estil pedagògic centrat en l’alumne.
 • Una educació integral de la persona.
 • Una formació en valors.
 • Eduquem per la vida.
 • L’escola espai de convivència.
 • Relació família-escola.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website