Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

A la nostra escola, l’alumnat a partir de 2n d’ESO poden cursar el Batxillerat Dual.

El programa Diploma Dual ofereix a l’alumne l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.

Què és el Diploma Dual?

A l’escola s’ofereix la possibilitat de cursar el Diploma Dual a través de la prestigiosa organització nord-americana Academica Corporation, que és la principal institució nord-americana de gestió educativa amb seu a Miami (Florida) de les charter schools amb més de 100.000 alumnes, 4.000 professors i 200 escoles.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat català de forma presencial i el nord-americà online en horari extraescolar, obtenint ,així, la doble titulació. Es pot iniciar a 2n d’ESO i finalitza en obtenir els sis crèdits requerits, que representen el 25% del currículum del High School nord-americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat català.

A banda d’una notable millora del nivell d’anglès, el Diploma Dual proporciona als alumnes una gran autonomia personal i agilitat en l’ús de les noves tecnologies. Els estudiants pensen i treballen en anglès, es poden comunicar diàriament amb professors nadius i participen en Live sessions amb altres companys. D’altra banda, els alumnes disposen d’una sessió presencial al centre en horari extraescolar amb una tutora per demanar dubtes, avançar en la feina i fer activitats d’expressió oral.

Els nostres alumnes acaben el primer semestre del Diploma Dual. Es mereixen un descans perquè han obtingut uns resultats molt elevats! Aquí ens expliquen la seva experiència. Us hi animeu?

@academica #academia #highschooldiploma #lasallelaseu 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website