Noves necessitats educatives

Els primers ensenyaments que va impartir el col·legi, com era tradicional en les escoles lasal·lianes, foren l’ensenyament primari i comercial; posteriorment i segons les necessitats educatives de la ciutat i de la seva comarca, es van incorporar d’altres: la Formació Professional (1968), el Batxillerat Superior (1969), el BUP(1977) sota el nom de “Santa Maria d’Urgell” que integrava l’alumnat de La Salle i del Col·legi de la Companyia de Maria i el Parvulari (1985).

CreaEscola Quality Certificate for Education Website