Català English Español

L’APA

La col·laboració de les famílies amb el col·legi es va formalitzar d’una manera oficial amb la creació de l’entitat Associació de Pares d’alumnes (APA) el 1973.