Avui

Actualment el centre imparteix el següents nivells: Educació Infantil (0-6 anys), Educació Primària (6-12 anys) ESO (12-16 anys) i cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (a partir del 16 anys). El nombre de l’alumnat és d’uns 840. Tots els nivells estan concertats menys el primer cicle d’educació Infantil que està subvencionat.

La Comunitat Educativa està integrada per una Comunitat de Germans, El Claustre del professorat, les Persones d’Administració i Serveis, Monitors i AMPA.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website