Català English Español

Oferta educativa

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa d’Eduació Postobligatòria que prepara i facilita l’accés a la Universitat i als Cicles Formatius de Grau Superior.

L’oferta formativa del Batxillerat s’estructura en les modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts. L’estudiant dissenya els seu currículum a partir d’uns itineraris diferenciats i l’escola aporta un servei d’atenció i seguiment personalitzat tant en l’àmbit acadèmic com en el personal.

Aquest ensenyament i atenció de qualitat es tradueix en uns excel·lents resultats a la selectivitat (100% els darrers dos anys).

Tenim una cura especial en la formació humana i cristiana d’acord amb el nostre Caràcter Propi. El nostre objectiu és que l’alumnat obtingui una formació humana de qualitat i que disposi de tots els mitjans tecnològics i pedagògics per a aconseguir-ho. Per això treballem perquè els estudiants estiguin plenament preparats per a assolir els seus objectius de futur.

Les tutories individuals amb alumnes i famílies juntament amb el nostre model d’avaluació, ens permeten fer un acompanyament acurat per interpretar els resultats i fer créixer els talents a partir de la bona organització personal i aconseguint que els estudiants prenguin actituds de maduresa davant la societat i la vida.